DNA beïnvloeden door woorden en frequenties

Eigenlijk weten we nog maar heel erg weinig over genezing. Hoe werken lichaam en geest samen en wat is hierbij de invloed van de omgeving? Neem nu het onderzoek naar de bouwstenen van ons menselijk lichaam: DNA. Nog niet zo lang geleden hadden we geen weet van het bestaan, laat staan van de werking. Russische onderzoekers hebben recent een spectaculaire ontdekking gedaan. Zij kwamen erachter dat ons DNA een belangrijke functie heeft bij dataopslag en communicatie. De genetische code van het deel DNA dat hiervoor verantwoordelijk is, blijkt bovendien dezelfde basisstructuur te hebben als …. onze menselijke taal!

Dit zou de verklaring kunnen zijn voor het effect dat affirmaties, hypnose en mediteren op ons lichaam hebben. Spirituele leraren zeggen al eeuwen dat ons lichaam programmeerbaar is door taal, woorden en gedachten, maar nog niet eerder was hier wetenschappelijk bewijs voor.

Frequenties
Het ontstaan van taal en hoe we communiceren als mens is geen toeval, maar een logisch gevolg van de opbouw van ons menselijk lichaam. De Russische biofysicus en moleculaire bioloog, Pjotr Garjajev en zijn collega’s, onderzochten ook het trillingsgedrag van het DNA. Het blijkt dat levende chromosomen kunnen veranderen door ze bloot te stellen aan bepaalde frequenties.  Aangezien de basisstructuur van DNA-paren en die van taal dezelfde structuur hebben, is er geen DNA-decodering of genetisch knutselwerk nodig. Je kunt hiervoor gewoon woorden en zinnen van de menselijke taal gebruiken. Het experiment heeft bewezen dat levende DNA-stof reageert op taal-gemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven, wanneer je hiervoor de juiste frequenties gebruikt.

De Russische wetenschappers ontdekten nog meer: door diezelfde frequenties kan ons DNA zogenaamde ‘wormholes’ vormen. Dit zijn magnetische openingen waarin heel snel (buiten ruimte en tijd) informatie kan worden verzonden. Het DNA trekt als het ware deze stukken informatie aan en brengt ze naar ons bewustzijn. Dit proces wordt hypercommunicatie genoemd. Wij kennen het ook wel als intuïtie.

Hypercommunicatie
In de natuur zijn veel voorbeelden te vinden van hypercommunicatie en groepsbewustzijn. Groepen dieren lijken over dezelfde informatie te beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een mierenhoop waar elke mier zijn eigen taak heeft. Of een zwerm vogels die in formatie precies de goede richting op vliegt. Men vermoed dat de mens vroeger ook zeer sterk verbonden was met elkaar en een collectief bewustzijn had. Maar om bewuste wezens te worden en individualiteit te ontwikkelen, moesten we hypercommunicatie bijna volledig vergeten.

De tijd lijkt nu rijp voor een herwaardering van deze kennis. De ontdekkingen van de Russische wetenschappers loopt parallel met veel andere ontwikkelingen in de wereld die zorgen voor steeds meer erkenning van andere vormen van communicatie, informatieoverdracht (denk ook aan het flesje op de plaat voor uw persoonlijke remedie) en (collectief) bewustzijn.

 

>> meer lezen op de website Earth Matters (in het Engels) 
>> of koop het boek ‘Vernetzte Intelligenz’ van Grazyna Fosar und Franz Bludorf, ISBN 3930243237, samengevat en becommentarieerd door Baerbel. Het boek is helaas alleen beschikbaar in het Duits.