Herbicides in graan…tóch maar een biologisch broodje!

Broodje roundup

De Europese graanoogst staat weer voor de deur en veel gangbare boeren spuiten het totaalherbicide roundup of andere glyfosaat bevattende middelen op de graanakkers, om onkruid te vernietigen en het graan op het gewenste tijdstip “rijp te laten worden”. Het vers geoogste graan bevat nog aanzienlijke hoeveelheden van het giftige herbicide omdat het slechts langzaam afgebroken wordt. Controle op deze residuen vindt nagenoeg niet plaats en daarom landen deze stoffen direct in de verlokkende broodjes van Bakker Bart en hoe ze ook mogen heten.
Op de verpakking van dit bestverkochte herbicide staat zelfs dat het stro, na het gebruik van het gif niet meer gebruikt mag worden. Voor het koren schijnt dit niet aan de orde te zijn.
Intussen volgen zich wereldwijd, de berichten over gezondheidsproblemen in snel tempo op. Dit is voor het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Duitsland aanleiding geweest om het gebruik van het gif te beperken: Planten die met POEA-bevattende herbiciden bespoten zijn, mogen niet direct als levens- of voedermiddel in de handel komen (Roundup bevat ca. 15% polyethoxylierte Alkylamine, POEA). In Nederland schijnt de 2e kamer in 2011 op een motie van Groen Links een halfslachtig besluit genomen te hebben om glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden te verbieden. Dit verbod geldt echter niet voor land- en tuinbouw.
De meeste boeren zijn zich helemaal niet bewust van de risico’s omdat er nagenoeg geen voorlichting bestaat. De media zijn erg terughoudend met berichtgeving uit angst voor het machtige Monsanto. Wij als voedingsdeskundigen kunnen echter consumenten voorlichten en dezen kunnen verlangen dat brood, stro en voedermiddelen niet afkomstig is van graan dat vlak voor de oogst bespoten is. Nog beter is om helemaal om te schakelen op ecologische producten.

Bij het Umweltinstitut München is gedetailleerde, wetenschappelijke informatie rondom dit thema te vinden. http://umweltinstitut.org/gentechnik/aktionen/studien-und-presseberichte-1015.html

Met hartelijke groeten uit het Zwarte Woud
Johannes Kingma

Johannes Kingma, Diätist (NL)
Aufbau und Trinknahrung
Hopfweg 1
75378 Bad Liebenzell
Telefon: +49-(0)7052-4444
Fax: +49-(0)7052-4449
Email: Kingma@maltison.de