Medicijnen, nutricijnen, kruiden of homeopathie?

Is het niet fijn dat wij, vooralsnog,  zelf mogen kiezen welk middel wij voor onze klacht  inzetten? Dit is een heel belangrijk verworven recht. Nog los van uw voorkeur gaat het er in deze zaak vooral om dat wij kunnen blijven kíezen. Veel mensen proberen inmiddels eerst natuurlijke middelen en mochten deze niet afdoende helpen zetten zij medicijnen in. Mijns inziens een logische gang van zaken.  Juist die keuze om het eerst op natuurlijke wijze te proberen is in het gedrang!

De medicijnlobby wil nu definitief af van alle kruidenmengsels, voedingssupplementen, vitaminen en homeopathische middelen.

De EU heeft zich laten inpakken door de medicijnlobby die nu
definitief af wil van alle kruidenmengsels, voedingssupplementen,
vitaminen en homeopathische middelen. De EU administratie weigerde de
afgelopen vier jaar simpelweg 95% van de ingebrachte dossiers, waarin
om Europese goedkeuring werd gevraagd. Bijna lukt dat monstrueuze
complot als niet 1 miljoen wijzere Europeanen een petitie voor een
volksreferendum tekenen!
Publieke actie heeft er in de V.S. namelijk voor gezorgd dat er op dit
punt WEL een normale wet tot stand is gekomen; de Dietary Supplement
Health and Education Act.

Teken de petitie hier:

http://www.eu-referendum.org/nederlands/petitions/natural_remedies.php